piątek, 17 czerwca 2016

Konfiskata mienia z przestępstwa już wkrótce...

Celem projektu ustawy jest wprowadzenie zmian w prawie karnym (materialnym, procesowym i wykonawczym) poprawiających efektywność mechanizmów pozbawiania sprawców przestępstw korzyści z nich osiąganych, a tym samym implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej.

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Pakiet paliwowy - uszczelnianie systemu podatkowego

W zeszłym miesiącu pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów Minister Finansów Paweł Szałamacha skierował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Energetyczne, zwany popularnie pakietem paliwowym. Co to oznacza w praktyce?